Στοιχεία Επικοινωνίας

Hotel Galini
Πευκί Ιστιαίας, Εύβοια
Latitude:39.009847
Longitude:23.211558
Tηλ: 6979224292 , 22260-41208
Fax: 22260-41650
Email: info@pefkigalinihotel.gr
ΜΗΤΕ: 1351K013A0028000

Προσωπικά Δεδομένα

Η επιχείρηση μας συμμορφώνεται στο πλαίσιο προστασίας των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, που θέτει ο νέος Κανονισμός 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
  
ΕΠΑΝΩ