Ψάχνουμε για κοπέλες που θέλουνε να δουλέουνε το καλοκαίρι στο cafe-bar μας. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με την κ. Δόμηνα στα τηλέφωνα 22260-41208 ή 6976769534 ή στο email domina@pefkigalinihotel.gr