ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

    Στα πλαίσια της καλύτερης συνεργασίας μαζί σας, μπορείτε να στείλετε μέσω email, τα σχόλιά σας και τυχόν παράπονά σας. Τα παράπονα προωθούνται στο σύστημα καταγραφής και κατηγοριοποίησης των παραπόνων, αναγνωρίζονται και επιλύονται όλα ξεχωριστά με τις κατάλληλες διορθωτικές ενέργειες. Επίσης, θα εκτιμούσαμε πολύ να ακούσουμε τις δικές σας προτάσεις για το ξενοδοχείο μας.